Visie en Doelstelling

De wens van de patient centraal stellen; met als doelstelling alle patienten zolang als mogelijk hun eigen tanden en kiezen te laten behouden!

Wij zijn bewust geen grote praktijk, slechts 1 tandarts, 1 preventieassistente en enkele medewerksters;door goed te luisteren,te inventarisren en de de tijd te nemen voor de patienten kunnen wij in goed overleg de patienten een passend op maat gemaakt behandelplan met natuurlijk een kostenbegroting aanreiken! Als u het plan heeft geaccepteerd en uw toestemming heeft verleend worden afspraken voor behandeling gemaakt. Alleen door op deze manier te werk te gaan en persoonlijk  met patienten om te gaan, ontstaat een situatie waar kinderen zich prettig en thuis voelen en voor angstige patienten de zorg laagdrempelig zal zijn.

Het accent ligt voornamelijk op mondhygiene en preventie, het voorkomen van tandheelkundige klachten! Door goed te communiceren met patienten worden behandelingen voorspelbaar, zijn kosten goed in te schatten en wordt tandheelkunde en het bezoek transparant voor de patient. Ook de persoonlijke wensen op het vlak van cosmetische tandheelkunde, het mooiere maken , staan centraal in het behandelplan op verzoek van de patient. Tenslotte begrijpen wij ook heel goed dat sterk rekening gehouden moet worden met de financiele situatie van de patient!

Bovenal spannen wij , met de preventieassistente voorop, ons in om uw kinderen op een geleidelijke manier te laten wennen aan de tandarts en voor te bereiden op goede mondhygiene- en eetgewoontes. De kinderen worden op een heel ontspannen manier benaderd en bejegend,waarbij de preventieassistente een hoofdrol heeft in de uitleg van poetsen en snoepgedrag!