Praktijknieuws – Tandartspraktijk A. Postuma – Nieuwerkerk aan den Ijssel

Praktijknieuws

Betalingen vanaf april 2013 – Extra service voor patiënten

Vanaf april 2013 zal de firma FAMED uw tandartsrekening “clearen”! FAMED heeft bijna met alle verzekeraars een overeenkomst,opdat eerst de rechtmatige vergoeding voor de genoten behandeling afgerekend wordt door FAMED bij uw verzekering; het resultaat zal zijn dat u soms helemaal geen  dan wel een veel lagere rekening van FAMED zal ontvangen. Deze rekening dient u niet meer op te sturen aan uw zorgverzekering maar direct te betalen aan FAMED. Deze service zal zeker  bijdragen aan een betere patient-tandarts relatie . Overigens geldt deze maatregel uitsluitend voor patiënten jonger dan 19 jaren dan wel volwassenen met een aanvullende tandartsverzekering!

Slaapapneu ofwel “snurken”

Veel mensen, en vooral mannen vanaf middelbare leeftijd, hebben een meestal niet onderkende slaapstoornis! Deze slaapstoornis kenmerkt zich door snurken, regelmatig in de nacht wakker worden als gevolg van ademnood, vermoeidheidsverschijnselen en concentratieverlies gedurende de dag en nogal eens door het ontstaan van hartklachten met hoge bloeddruk!
Herkent u dan wel uw partner  een of meer van deze verschijnselen, dan raden wij  u  aan eens contact op te nemen met huisarts en/of tandarts!  Als uw klacht gegrond is wordt u ingestuurd naar een medisch specialist dan wel een slaapcentrum om de ernst van de klacht te bepalen! Afhankelijk van de diagnose wordt in samensprak met tandarts en zorgverzekeraar een speciale mondbeugel vervaardigd. Voor deze mondbeugel, MRA genaamd, moet dus een indicatie zijn gesteld en een aanvraag, machtiging bij uw zorgverzekeraar worden gedaan!

Zorgverzekeraars en aanvullende tandartspolissen!

De tandheelkundige behandelingen en vergoedingen zijn in Nederland tot 19 jaren in de basisverzekering onder gebracht! Dus bijna alle behandelingen worden tot 19 jaren vergoed door de zorgverzekeringen! Voor patiënten ouder dan 18 jaren dient een aanvullende tandheelkundige verzekering afgesloten te worden. Ons advies aan de patienten is alleen een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten als het noodzakelijk is!  Uw tandarts adviseert u door middel van een behandelplan met bijbehorende kostenbegroting en daarop kunt u als patiënt een afweging maken om aanvullend te verzekeren dan wel zelf de rekening te betalen!