Kwaliteit – Tandartspraktijk A. Postuma – Nieuwerkerk aan den Ijssel

Kwaliteit

Kwaliteit inzake tandarts en personeel, van de apparatuur en van de behandelingen staat centraal in deze praktijk, maar dient ook transparant en te toetsen zijn voor de patient!

Tandarts Postuma staat ingeschreven  in het Kwaliteitsregister Tandheelkunde – www.krt.nu – en waarborgt BIG registratie, aangesloten zijn bij het klachtenorgaan van de NMT en bovenal een constante deelname door de tandarts aan diverse  kwaliteitsbevorderende activiteiten op het gebied van nascholing, volgen van praktijkrichtlijnen opgesteld door beroepsorganisatie, van praktijkhygiene, intercollegiaal overleg en toetsing, deelname aan patientenquetes! Als u naar de website gaat van dit register kunt u controleren welke tandartsen in de regio zijn aangesloten en wat de verplichte activiteiten van deze tandartsen zijn!
Ook het assisterend personeel volgt regelmatig een cursus, leest vakliteratuur dan wel volgt een vervolgopleiding binnen de tandheelkunde! Alleen toegwijd en gedreven personeel is een waarborg voor goede behandel- en hygieneprotocollen!

Tenslotte dient ook de tandheelkundige apparatuur maar in het bijzonder de desinfectie- en sterilisatie apparatuur modern en geavanceerd te zijn! In onze praktijk wordt alle  tandheelkundige-, rontgen- en sterilisatieapparatuur tweemaal per jaar gecontroleerd, gekalibreerd en gevalideerd door een gecertificeerd tandheelkundig onderhoudsbedrijf.
Kwaliteit wordt ook bepaald door het goed luisteren naar de wens van de patiënt en vervolgens een op maat gemaakt behandelplan met kostenbegroting te overleggen, welke uitgebreid met de patiënt besproken dient te worden. Wanneer u het plan is uitgelegd en u toestemming heeft verleend wordt tot behandeling over gegaan en worden afspraken gemaakt.
Kwaliteit is ook afhandelijk welke soort behandelaar welk onderdeel van het behandelplan gaat uitvoeren; soms is het een enkele afspraak bij de tandarts, preventieassistente dan wel mondhygiëniste, maar veelal komen er ook andere tandheelkundige specialisten aan te pas. De tandarts legt u tijdens het bespreken van het behandelplan precies uit welke onderdelen door andere tandartsen van verschillende disciplines worden uitgevoerd uiteraard enkel met uw toestemming.