ISO Gecertificeerd – Tandartspraktijk A. Postuma – Nieuwerkerk aan den Ijssel

ISO Gecertificeerd

Wij zijn heel trots, want na maanden van hard als team te hebben gewerkt is door ons het ISO 9001 Certificaat 2017-2019 behaald!

ISO 9001 is een kwaliteitssysteem met vaste en heldere procedures en werkinstructies voor de praktijkorganisatie.

Voordelen voor u als patiënt zijn:

  • Meetbare en inzichtelijke kwaliteit op bedrijfsmatig en tandheelkundig niveau
  • Strikte vastgelegde hygiëne protocollen.
  • Deskundig, vriendelijk personeel.
  • Constante verbetering van de bedrijfsvoering door evaluatie van zorgkwaliteit( o.a. door patiëntenquêtes).
  • Regelmatige externe toetsing van de praktijk.

Doelstelling

Het behalen van het ISO 9001 certificaat is beslist niet eenvoudig, doch het certificaat behouden is tenminste net zo’n grote uitdaging! Tandartspraktijk Postuma zal onverminderd blijven streven naar verbeteringen en verhoging van de kwaliteit op bedrijfsmatig en tandheelkundig niveau, opdat het certificaat behouden blijft en onze patiënten tevreden blijven.