Intercollegiale visitatie – Tandartspraktijk A. Postuma – Nieuwerkerk aan den Ijssel

Intercollegiale visitatie

Intercollegiale visitatie

Onder leiding van Sjoerd Kuiken (Praktijkmanagement) is de praktijk door twee collega tandartsen in oktober 2017 bezocht en is een visitatie traject met goed gevolg  doorlopen op basis van de regels en voorschriften zoals opgesteld door het Kwaliteitsregister Tandartsen!

De praktijk visitatie is een verplicht onderdeel van het geregistreerd zijn als tandarts in het Kwaliteitsregister Tandartsen; vanaf 2018 is het aangesloten zijn bij het KRT niet meer op vrijwillige basis maar een verplicht onderdeel in de tandheelkunde.

Verder heeft tandarts Postuma zich aangesloten bij een groep tandartsen welke ongeveer 2 tot 3 maal bij elkaar komen om nieuwe ontwikkelingen in de tandheelkunde alsmede patiënt casussen te over leggen en te bespreken. ( intercollegiaal overleggroep).