Huisregels en werkwijze – Tandartspraktijk A. Postuma – Nieuwerkerk aan den Ijssel

Huisregels en werkwijze

Betalingen

Reguliere / vaste patiënten
Vanaf april 2013 krijgt u van de firma FAMED een nota voor de behandeling! FAMED heeft een overeenkomst met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars afgesloten en zal ervoor zorg dragen als u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten dat de rechtmatige vergoeding door uw verzekeraar reeds wordt afgerekend met uw verzekering! U behoeft geen nota meer op te sturen naar de zorgverzekering, want dat heeft FAMED al geregeld  Dit noemt men in verzekeringsland “clearen” en dientengevolge ziet u soms helemaal geen tandartsrekening meer. In het geval u toch een (rest)nota ontvangt dient u deze te betalen aan FAMED en niet aan uw tandarts!

Passanten

Patiënten van andere tandartsen tijdens bijvoorbeeld weekenddienst dienen direct af te rekenen aangezien wij geen garantie en zekerheid over de verblijfplaats.

Nieuwe patiënten

Nieuwe patiënten worden altijd eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de tandarts! Nieuwe patiënten worden op deze manier in staat gesteld de praktijk te bezichtigen en een afweging te maken of zij willen samen werken met de nieuwe tandarts.

Nieuwe patiënten intake

De intake van een nieuwe patiënt omvat een uitgebreide eerste afspraak van 20-30 minuten, waarbij wij u als nieuwe patiënt volledig de kans geven uw wensen kenbaar te maken, wij goed luisteren en inventariseren en tenslotte een uitgebreid onderzoek doen naar alle aspecten van uw mond en gezicht Met behulp van intraorale (kleuren) foto’s en röntgenfoto’s wordt de situatie in kaart gebracht en vastgelegd.
De tweede afspraak van 20-30 minuten volgt gemiddeld twee weken later om het behandelplan te bespreken! De tandheelkundige problematieken voor zover aanwezig worden aan u uitgelegd, de oplossingen voor deze problemen en uw wensen worden u aangereikt en natuurlijk meegeleverd de kostenbegrotingen! Soms zijn er meerdere oplossingen met bijbehorende kosten mogelijk; veelal moet een therapie in samenwerking met een tandheelkundige specialist of met een mondhygiëniste uitgevoerd worden. Uiteindelijk bepaalt u vervolgens als patent welke oplossing en therapie voor u wenselijk is en verwijzing naar specialist gebeurt alleen met uw toestemming!  Onder deze voorwaarden is zorg op maat voor alle patiënten mogelijk!
Patiënten met pijnklachten zullen na de inventarisatie natuurlijk met voorrang behandeld worden en een vervolg afspraak op kortere termijn afhankelijk van de ernst van de klacht!
Toelichting
Kinderen hebben gelukkig meestal geen uitgebreide tandheelkundige problemen; deze intake procedure geldt in principe alleen voor volwassenen boven de 16 jaren!

Pijnklachten gedurende de dag

Wij verzoeken u tijdig, tenminste voor 12 uur een pijnklacht te melden op het patiëntennummer dan wel spoednummer voor de dag! Wij streven erna om iedereen op de dag zelf nog van dienst te zijn en de eerste hulp te verlenen!

Afspraken afzeggen en niet nagekomen afspraken

In het geval u een afspraak moet afzeggen verzoeken wij u deze 48 uren van te voren af te melden!  Het niet verschijnen zonder bericht en zonder toelichting heeft helaas ook consquenties!  In beide gevallen zal u een rekening ontvangen afhankelijk van de geplande duur van de afspraak.

Veranderingen ten aanzien van gezondheid dan wel uw verblijfplaats

In het geval u n.a.w. gegevens zijn veranderd of telefoonnummers zijn gewijzigd worden wij graag ingelicht! Ook veranderingen ten aanzien van uw gezondheid dan wel medicijngebruik zijn mogelijk voor de behandeling binnen de tandheelkundige praktijk heel belangrijk; graag vermelden op ons anamneseformulier of bij uw bezoek aan onze praktijk.

Contracten met zorgverzekeringen

Deze tandartspraktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeringen; echter FAMED heeft contracten met bijna alle verzekeraars en zorgt voor een directe afwikkeling van uw rechtmatige vergoeding bij uw verzekering. Soms ziet u dus helemaal geen rekening of valt deze lager uit!