De praktijk

Het tandheelkundig team bestaat uit een tandarts, een preventieassistente , en enkele medewerkers welke vijf dagen in de week, maandag tot en met vrijdag, klaar staan om u optimale mondverzorging te verlenen! Alle tandheelkundige behandelingen zijn mogelijk dan wel volledig binnen de praktijk dan wel in samenwerking met tandheelkundige specialisten. Kenmerk veel persoonlijke aandacht; ook vooral voor kinderen en angstige patienten! De praktijk bestaat uit twee moderne patientvriendelijke behandelkamers, rustig apart gelegen wachtruimte en gespecialiseerde sterilisatieruimte, uitgerust met de nieuwste en geavanceerde apparatuur, welke jaarlijks wordt gecontroleerd en gecertificeerd. Streven naar optimale hygiene in de algemene tandheelkundige praktijk staat centraal in onze dagelijkse praktijkvoering. Tandarts Alex Postuma is aan de faculteit tandheelkunde te Utrecht afgestudeerd, staat verder in het Kwaliteitsregister Tandheelkunde ingeschreven, is aangesloten bij de Nederlandse Maatschappij der Tandheelkunde en is BIG geregistreerd. Het aangesloten zijn bij de NMT waarborgt voor u een goede klachtenbehandeling – www.nmt.nl – en het ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister.

 Tandartsen – www.krt.nu – garandeert dat de tandarts voldoende deelneemt aan nascholing, lid is van diverse wetenschappelijke verenigingen, deelneemt aan intercollegiaal overleg, regelmatig vakliteratuur leest, richtlijnen inzake behandelingen en hygienenprotocollen implementeert in de praktijkvoering en nog vele ander kwaliteitsbevordernde activiteiten. Mondhygiene en preventie (voorkomen) van klachten zijn kerzaken in onze behandelvisie; vooral (jonge) kinderen krijgen extra aandacht en ondersteuning van de (preventie)assistente bij het aanleren van een goede mondhygiene onder het motto “jong geleerd is oud gedaan”! Kinderen zijn dus meer dan welkom in onze praktijk!
 Alle moderne cosmetische alsmede alle normale dagelijkse tandheelkundige behandelingen zijn mogelijk in dan wel onder de hoede van onze praktijk mede door de samenwerking van tandarts Postuma met een selecte groep van tandheelkundige specialisten. Tandarts Postuma heeft een ruime ervaring opgedaan door in het verleden in diverse tandheelkundige instellingen te hebbben gewerkt, volgt op ruime schaal in binnen- en buitenland tandheelkundige cursussen, is lid van verscheidene wetenschappelijke verenigingen en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen. De wens van de patient centraal stellen, patientgericht werken door goed te luisteren, service verlenen en goed communiceren met de patient zorgen voor een patientvriendelijke sfeer, opdat tandheelkundige zorg laagdrempelig zal worden voor kinderen en angstige patienten. Zorg op maat naar de wens van de patient is onder deze omstandigheden goed mogelijk voor alle patienten van alle leeftijden.